SFŽP

 

 

Ekocentrum Brniště – EVP 2018 (č. 12811862)

Podpořeno SFŽP v rámci výzvy 5/2018

„ Realizace těchto ekologických výukových programů byla financována Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“.

 

 

Ekocentrum Brniště - EVP (Č. ž. 02511662)

Podpořeno SFŽP v rámci výzvy 09/2016

Cílem projektu je dlouhodobá podpora preventivní enviromentální výchovy. Podpořena byla naše stávající nabídka 16 EVVO programů pro MŠ a ZŠ.