SFŽP

 

Ekocentrum Brniště – EVP 2018 (č. 12811862)

Podpořeno SFŽP v rámci výzvy 5/2018

Byla podpořena realizace výukových programů zaměřených na životní prostředí, zemědělství a užitkové rostliny pro MŠ a ZŠ v období od 3.9.2018 do 31.12.2020.

 

Ekocentrum Brniště - EVP (Č. ž. 02511662)

Podpořeno SFŽP v rámci výzvy 09/2016

Cílem projektu je dlouhodobá podpora preventivní enviromentální výchovy. Podpořena byla naše stávající nabídka 16 EVVO programů pro MŠ a ZŠ.