MŽP/SFŽP

 

SFZP-logo - ScioŠkola

EVVO inkluzivně a hravě (Rozhodnutí č. 28/32/20)

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Hlavním cílem projektu je poskytnout dětem a mladým lidem se zdravotním postižením či sociálním vyloučením z Libereckého kraje možnost zapojit se do enviromentální výchovy.

 

Ekocentrum Brniště - realizace denních EVP 2020/2022 (1200100005)

Podpořeni SFŽP v rámci výzvy č. 1/2020

Cílem projektu je podpora vzdělávání školních a předškolních dětí v oblasti environmentalistiky.

 

Ekocentrum Brniště – EVP 2018 (č. 12811862)

Podpořeno SFŽP v rámci výzvy 5/2018

Realizace těchto ekologických výukových programů byla financována Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

Ekocentrum Brniště - EVP (Č. ž. 02511662)

Podpořeno SFŽP v rámci výzvy 09/2016

Cílem projektu je dlouhodobá podpora preventivní enviromentální výchovy. Podpořena byla naše stávající nabídka 16 EVVO programů pro MŠ a ZŠ.