Liberecký kraj

Programy podpořené Libereckým krajem

Kroužek poznávání přírody a využívání přírodních surovin

Cílem tohoto projektu je realizovat pravidelnou činnost s dětmi a mládeží z Brniště a okolí v oblasti životního prostředí ve školním roce 2018/2019. Práce s dětmi bude probíhat formou pravidelných setkávání 1x týdně v rámci Kroužku poznávání přírody a využívání přírodních surovin. Během školního roku 2018/19 se uskuteční celkem 34 setkání.

Podpořeno Libereckým krajem, r.č. OLP/3833/2018

 

Tvoření s přírodou a pro přírodu

Projekt Tvoření s přírodou a pro přírodu má za úkol přibližovat a seznamovat místní veřejnost s problémy, se kterými se v rámci ochrany životního prostředí v dnešní době běžně setkáváme, a také s možnostmi jejich řešení či předcházení jejich vzniku.

Aktivity projektu budou realizovány jednak jako pravidelná setkávání na dané ekologické téma (1x za 2 týdny) a dále formou jednorázových akcí a tvořivých dílen, při kterých bude akcentováno některé z ekologických témat s podtextem tradiční události v roce (Den Země, Velikonoce aj.)

Podpořeno Liberecký krajem, r.č. OPL/4052/2018

 

Kroužek poznávání přírody a Kroužek sběru, zpracování a využití bylin a plodů

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro místní mládež, která se v Brništi začala rozvíjet v březnu 2013 a trvá dodnes. Jedná se o pravidelný kroužek zahrnující aktivity s environmentálním zaměřením, opomíjená nejsou ani témata místí sounáležitosti a tradic.

Kroužek poznávání přírody je zaměřen na poznávání živé i neživé přírody, přírodních zákonitostí a problematiky ochrany životního prostředí, kdy je každé téma doplněno o praktickou činnost - vycházky, exkurze, výtvarná činnost, pokusy.

Kroužek sběru a zpracování bylin a plodů se věnuje praktickým činnostem - sběru bylin, hub, zpracování ovoce a zeleniny z naší ekozahrádky, z našeho sadu a také z darovaných plodin. Děti se učí znát léčivé rostliny, jak a kdy je sbírat a sušit, jak připravovat marmelády, kompoty, pečené čaje, křížaly a jak tyto výrobky skladovat.

Podpořeno Libereckým krajem, r.č. OLP/3281/2017

 

Krásy tvoření (nejen) z recyklace

Cílem projektu je  opět udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro místní veřejnost, která se v Brništi začala rozvíjet v lednu 2014 a která trvá dodnes. Jde o aktivity s environmentálním zaměřením pro celou rodinu.

Projekt  má za úkol přibližovat a seznamovat místní veřejnost s problémy, se kterými se v rámci ochrany životního prostředí v dnešní době běžně setkáváme, a také s možnostmi jejich řešení či předcházení jejich vzniku. Naučná přednáška je spojena s tvořivou činností, která tematicky a materiálově koresponduje s přednášenou problematikou.

Podpořeno Liberecký krajem, r.č. OPL/3700/2017

 

Ekokroužek, Agrokroužek 2

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro místní mládež, která se v Brništi začala rozvíjet v březnu 2013 a trvá dodnes. Nese zažitý název „Ekokroužek“ a „Agrokroužek“. Jedná se o pravidelný kroužek zahrnující aktivity s environmentálním zaměřením, opomíjená nejsou ani témata místí sounáležitosti a tradic.

Podpořeno Libereckýmkrajem v rámci projektu "Ekokroužek, Agrokroužek 2, r.č. OLP/3491/2016"

 

Enviromentální programy 2

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro mateřské a základní školy. Ekocentrum Brniště má vyvinuto 14 vzdělávacích programů pro MŠ a ZŠ. O tyto programy je dlouhodobý velký zájem ze strany škol, zejména v okrese Česká Lípa. Cílem tohoto projektu bylo získat prostředky na materiál a externí odborné lektory - podpořit jejich dlouhodobé fungování a provoz.

Podpořeno Libereckým krajem v rámci projektu "Enviromentální vzdělávací programy 2, OLP/4937/2016"

 

Relaxační večery 2

Cílem projektu je  opět udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro místní veřejnost, která se v Brništi začala rozvíjet v lednu 2014 a která trvá dodnes. Nese zažitý název „Relaxační a tvořivé večery“, jde o aktivity s environmentálním zaměřením pro celou rodinu. Mezi pravidelnou činnost s místní veřejností řadíme i 1.,   regionální akci zejména pro místní veřejnost, jejímž cílem je založení kynologického klubu v Brništi.

Podpořeno Liberecký krajem v rámci projektu "Tvořivé a relaxační večery 2, r.č. OLP/4936/2016"

 

Relaxační a tvořivé večery pro rodiny s dětmi č. OPL/296/2015

Ekokroužek, Agrokroužek č. OPL/1371/2015

Liberecký kraj v minulých letech podpořil i regionální akce: Svatomartinský jarmark a Krůtí hody, Brnišťský půlmaraton a Dožínky.