IROP

Název projektu: Dílna pro technické a řemeslné obory a specializovaná učebna pro přírodní vědy v Ekocentru Brniště

Cílem projektu je rozšíření kapacity pro neformální vzdělávání v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory a přírodní vědy ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v Ekocentru Brniště, region Podralsko.

Konkrétně se jedná o stavební úpravy hospodářského stavení objektu Brniště č.p. 16 na specializovanou učebnu pro přírodní vědy, dílnu pro technické a řemeslné obory a šatnu. 

Nové výukové prostory umožní navýšit okamžitou kapacitu výukových prostor Ekocentra o 30 osob a rozšířit cílovou skupinu Ekocentra o cílovou skupinu osob se speciálními vzdělávacími potřebami a osob ohrožených sociálním vyloučením (děti a mládež se speciálními vzdělávacími potřebami a děti a mládež ohrožené nezaměstnaností). Tyto cílové skupiny budou ve specializované učebně a dílně pro technické a řemeslné obory moci využít programy zaměřené na motivaci a volbu povolání (práce se dřevem, práce s kovem a dalšími materiály, chov hospodářských zvířat, pěstitelství, včelařství). Stávající programy pro MŠ a ZŠ budou rozšířeny o zážitkové workshopy ve specializované učebně a o nové výukové programy v oblasti technických a řemeslných oborů.

 

Konkrétní výsledky projektu:  

 

Projekt Specializovaná učebna pro přírodní vědy a dílna pro technické a řemeslné obory v Ekocentru Brniště je spolufinancován Evropskou Unií.