EU SN-CZ

Probíhájící projekty

   

PROJEKTY JSOU PODPOŘENÉ EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Z PROGRAMU SPOLUPRÁCE NA PODPORU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SVOBODNÝM STÁTEM SASKO 2014 - 2020.

 

Vzdělávání Aktivně! Inkluzivní profesní orientace v Euroregionu - Bildung Aktiv! Inklusive Berufsfindung in der Euroregion (Č ž. 100286374)

Doba trvání projektu: 3. 6. 2016 - 30. 9. 2020

Leadpartner: Diakoniewerk Martinshof Rothenburg/OL

PP01: Podralský nadační fond ZOD
Cílem projektu je německo-česká spolupráce v oblasti inkluzivní profesní orientace. Především jde o zohlednění speciální podpory lidí s omezenou mobilitou, kognitivními poruchami, nezaměstnaných, úzkostných a starších lidí, zároveň jde o vzdělávání pedagogů, studentů a odborníků v práci s inkluzivními skupinami na téma volba povolání. Dále pak vybudování 2 inkluzivních vzdělávacích dílen pro realizaci vzdělávacích aktivit, protože lidé s handicapem se musejí s výzvami běžného profesního dne vyrovnat jinak a být vedeni a vzděláváni ke speciálním procesům v „bezpečném“ prostředí.

www.vzdelavaniaktivne.cz

Wohnen | Diakonie St.Martin

 

Užitkové rostliny a jejich využití – děti poznávají regionální koloběh surovin v přírodě / Nutzpflanzen und deren Verwendung – Kinder erforschen regionale Kreisläufe in  Der Natur (Č. ž. 100279664)

Doba trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Leadpartner: Podralský nadační fond ZOD

PP001: Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V.

Cílem tohoto projektu je zvýšení vzdělanosti o životním prostředí, regionálních produktech a ekologicky šetrném způsobu života, vznik přeshraničních pedagogických materiálů pro MŠ a ZŠ, navázání kontaktů mezi českými a německými dětmi, pedagogy a školami a posílení povědomí o významu a lepším využití regionálních produktů.

 

 

 

 

Šance pro zdravou budoucnost regionů Podralsko a Hornolužicko / Chance für eine gesunde Zukunft der Regionen Podralsko und Oberlausitz (Č. ž.  100126011)

Doba trvání projektu: 1. 1. 2013 - 31. 3. 2015

Leadpartner: Podralský nadační fond ZOD
PP001: Obec Brniště
PP002: Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V.  mit deutsch - tschechischem Informations- und Begegnungszentrum
PP003: Obec Neukirch/Lausitz

V ramci projektu proběhla výstavba ekocentra v Brništi, zprovoznila se ubytovací kapacita v Naturschutzzentrum v Neukirchu, probíhalo vzdělávání a enviromentální výchova v Brništi a Neukrichu (vzdělávání pedagogů a vychovatelů, provoz Eko-kroužku, programy pro  školy, akce pro širokou veřejnost), vznikly nové vzdělávací  materiály - Recepty z regionálních produktů, Pracovní listy pro školy ke Stezce hastrmanů v Brništi, doplnily se česko- srbsko- německé pohádkové omalováneky o bylinkách v Neukirchu a podpořila se opatření pro odpadové hospodářství a krajinotvorbu (přednášky, semináře a pracovní setkání zástupců Obcí a Měst a široké veřejnosti  v oblasti Podralsko a Oberlausitz).

Všechny uvedené aktivity proběhly ve vzájemné spolupráci všech partnerů.

 

Výuková zahrada Ekocentra Brniště (Č. ž. 100196287)

Doba trvání projektu: 1. 4. 2014 - 31. 3. 2015

Leadpartner: Podralský nadační fond ZOD

PP002: Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V.  mit deutsch - tschechischem Informations- und Begegnungszentrum

V rámci tohoto projektu proběhla výstavba výukové zahrady vedle ekocentra Brniště, vytvořilo se a odzkoušelo 7 vzdělávacích enviromentálních programů pro ZŠ, proběhla praktická opatření k ochraně přírody a konaly se osvétové akce pro širokou veřejnost (Festival jurt na téma "Život v zahradě" a Dřevosochání Brniště). Všechny uvedené aktivity proběhly ve vzájemné spolupráci výše zmíněných partnerů.

V rámci udržitelnosti stále probíhá realizace enviromentálních programů pro MŠ a ZŠ z regionu.