EU PRV

OPS-Český ráj

Naučná stezka Lesopark Brniště

Reg. č. 19/004/19210/451/019/001070

19.2.1 - Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova 2014–2020 operace 19.2.1 – Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje.

Předmětem projektu je realizace opatření k posílení rekreační funkce lesa, konkrétně vybudování nové Naučné stezky Lesopark Brniště v celkové délce 0,6 km, která je sestavena ze 6 stanovišť s naučnými a herními prvky, naučnými tabulemi a fitness prvky.