ČNFB

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY REALIZOVANÉ S PODPOROU ČESKO-NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI.

Jak to vlastně funguje....? Česko- německá výměna mládeže na téma udržitelnost a orientace na zdroje (program Začínáme! - Venku.) / Wie funktioniert denn eigentlich...? Tschechisch-deutsche Jugendbegegnung zum Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenorientierung, č. 2_21_12012

Doba trvání projektu: 26.7.2021 - 30.7.2021

Žadatel: Podralský nadační fond ZOD

Partner: Diakonie St. Martin

Předmětem projektu bylo pětidenní setkání (26.7. - 31.7.2021) skupiny českých a německých dětí a mládeže ve věku od 8 do 14 let, setkání společně pořádají Podralský nadační fond ZOD z Brniště a Diakonie St.Martin z Rothenburgu OL. Účastníci projektu měli možnost v rámci týdenního projektu sdílet názory, zkušenosti a praktické tipy na téma "udržitelnost a ochrana životního prostředí". Měli příležitost vyzkoušet si řadu praktických aktivit na toto téma, poznat, jak jsou tato témata řešena v druhé zemi, navázat vzájemné vztahy a naučit se spolupracovat. Kromě toho rozvíjeli své jazykové dovednosti a poznali kulturu druhé země. Řadu poznatků a dovedností, které v rámci pobytu získali, si budou moci přenést do každodenního života.