ČNFB

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY REALIZOVANÉ S PODPOROU ČESKO-NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI.

Je to tady! Praktická profesní orientace a setkávání v Euroregionu Nisa / Los geht´s/ - Praktische Berufsorientierung und Begegnung in der Euro-Neiße-Region, č. 6_21_11231

Doba trvání projektu: 1.10.2021 - 31.12.2021

Žadatel: Diakonie St. Martin

Partner: Podralský nadační fond ZOD

Cílem projektu je stmelit dohromady mládež obou zemí v kontextu profesní orientace. Společně by si měli v průběhu roku vyzkoušet profese v praxi a zjistit, jaké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi existují, pokud jde o volbu povolání, vstupní požadavky a vzdělávací postupy.

 

Jak to vlastně funguje....? Česko- německá výměna mládeže na téma udržitelnost a orientace na zdroje (program Začínáme! - Venku.) / Wie funktioniert denn eigentlich...? Tschechisch-deutsche Jugendbegegnung zum Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenorientierung, č. 2_21_12012

Doba trvání projektu: 26.7.2021 - 30.7.2021

Žadatel: Podralský nadační fond ZOD

Partner: Diakonie St. Martin

Předmětem projektu bylo pětidenní setkání (26.7. - 31.7.2021) skupiny českých a německých dětí a mládeže ve věku od 8 do 14 let, setkání společně pořádají Podralský nadační fond ZOD z Brniště a Diakonie St.Martin z Rothenburgu OL. Účastníci projektu měli možnost v rámci týdenního projektu sdílet názory, zkušenosti a praktické tipy na téma "udržitelnost a ochrana životního prostředí". Měli příležitost vyzkoušet si řadu praktických aktivit na toto téma, poznat, jak jsou tato témata řešena v druhé zemi, navázat vzájemné vztahy a naučit se spolupracovat. Kromě toho rozvíjeli své jazykové dovednosti a poznali kulturu druhé země. Řadu poznatků a dovedností, které v rámci pobytu získali, si budou moci přenést do každodenního života.

 

Je to tady! - Praktická profesní orientace a setkávání v Euroregionu Nisa / Los geht´s! - Praktische Berufsorientierung und Begegnung in der Euro-Neiße-Region