Bezděz - Bösig

Bezděz - Bösig

V okolí Bezděze se zalíbilo čertům, takže tu po léta prováděli své rejdy. Zbyly tu po nich Čertův vrch, Čertova zeď, Čertova věž a Čertova díra (nazýbaná také Pekelný jícen, nebo Hromová rána).

Jednou nabídl čert Matce Boží sázku, kdo z nich vystaví vyšší horu do kuropění. Matka Boží sázku přijala a pustila se ihned do díla. Kopala zem a nosila ji v košíku na hromadu, zatím co čert válel kameny a stavěl z nich pevné základy k své hoře. Pak se rozběhl na pole, kde oral sedlák s koňmi, vzal mu potah a svážel vozem ke své hoře zem a hlínu. Bral ji, kde se dalo. Ve chvílích, kdy se Matka Boží nedívala, kradl jí hlínu z její hory.

Pracovali tak horlivě, že se ani nenadáli - a v nedaleké vsi zazpíval kohout ranní píseň. Ustali v práci, změřili své hory. A hle, hora Panny Marie - Bezděz - byla mnohem vyšší. Matka Boží zajásala, čert prchl s hanbou do pekla.

Za to se mstí čert, jak jen může, lidem, kteří mu vystoupí na jeho horu. Přijde-li tam kdo v čas vánoční, když slouží kněz v kostele "jitřní", otevře se pod ním země a pohřbí ho navždy ve svém lůně.

Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig Bezděz - Bösig