Podpořte nás

Veřejná sbírka

Podralský nadační fond ZOD zřídil veřejnou sbírku "Zdravý život v Podralsku".

Účelem sbírky je pořádání a organizace naučně vzdělávacích, poznávacích a komunitních akcí pro veřejnost a vzdělávacích programů pro školy zaměřených na ekologii, ochranu přírody, krajinotvorbu a nakládání s odpady. Zejména náklady na odborné lektory, tlumočníky, pedagogický dozor, výukové pomůcky a materiál pro zajištění jednotlivých akcí.

Přispěvky můžete zasílat na účet 107- 9251250267/0100, nebo můžete přispět do zapečetěné kasičky v Ekocentru Brniště.

Každý z občanů či firem z regionu Podralsko i okolí může přispět a podpořit aktivity Podralského nadačního fondu ZOD.

Každý dar od našich příznivců a dárců je pro nás povzbuzením a zároveň i závazkem na naší cestě k regionu Podralsko, jakožto místu pro plnohodnotný život všech občanů.

Přispějte prosím a staňte se součástí a motorem našeho úsilí!

Vedle finančních darů jsou vítány i věcné dary.

Finanční dary zasílejte formou peněžního převodu na běžný účet číslo 43-2782 380 237/0100.

Upřímně děkujeme!