Zřizovatel

Podralský nadační fond ZOD byl založen podpisem nadační listiny dne 16. září 2008 a vznikl zápisem do nadačního rejstříku dne 4. listopadu 2008.

Zřizovatelem Podralského nadačního fondu ZOD je Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Brništi.