Projekty

ROK 2018

VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVNĚ! INKLUZIVNÍ PROFESNÍ ORIENTACE V EUROREGIONU/ BILDUNG - AKTIV! INKLUSIVE BERUFSFINDUNG IN DER EUROREGION (Číslo projektu 100286374)

Partneři projektu:

Doba trvání projektu: 3. 6. 2016 - 30. 9. 2020

Cílem je dát lidem s omezením, bez ohledu na prostředí, z nějž pocházejí, možnost inkluzivního praktického a přeshraničního profesního vzdělávání, hledání svého povolání.

Projekt je financován z prostředků Evropské unie v rámci programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

        

ROK 2017

UŽITKOVÉ ROSTLINY A JEJICH VYUŽITÍ - DĚTI POZNÁVAJÍ REGIONÁLNÍ KOLOBĚH SUROVIN V PŘÍRODĚ/NUTZPFLANZEN UND DERENVERWENDUNG - KINDER ERFORSCHEN REGIONALE KREISLÄUFE IN DER NATUR (Číslo žádosti 100279664)

Cíle a výsledky projektu: Zvýšení vzdělanosti o životním prostředí, regionálních produktech a ekologicky šetrném způsobu života, vznik přeshraničních pedagogických materiálů pro MŠ a ZŠ, navázání kontaktů a mezi českými a německými dětmi, pedagogy a školami, posílení povědomí o významu a lepším využití regionálních produktů.

Partneři projektu:

Doba trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019     

            

ROK 2016

ŘEMESLA NAŠEHO REGIONU, PŘESHRANIČNÍ SETKÁVÁNÍ/HANDWERKE UNSERER REGION, GRENZÜBERSCHREITENDE BEGEGNUNGEN, r.č. ERN-0151-CZ-01.03.2016

Doba trvání projektu: 1.4. 2016 – 30. 12. 2016

Partneři projektu: Podralský nadační fond ZOD a MGH Neukirch e.V.

Projekt je financován z  Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa. na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

 

ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2 (Číslo projektu : OLP/4937/2016)

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro mateřské a základní školy. Ekocentrum Brniště má vyvinuto 14 vzdělávacích programů pro MŠ a ZŠ. Provoz těchto EVVo programů je bez dotační podpory ve ztrátě. O tyto programy je dlouhodobý velký zájem ze stran škol, zejména českolipského okresu.

RELAXAČNÍ A TVOŘIVÉ VEČERY 2 (Číslo projektu : OLP/4936/2016)

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro místní veřejnost, která se v Brništi začala rozvíjet v lednu 2014, a která trvá dodnes. Nese název "Relaxační a tvořivé večery" a jde o aktivity s enviromentálním zaměřením pro celou rodinu. Mezi pravidelnou činnost s místní veřejností řadíme i 1 regionální akci zejména pro místní veřejnost, jejímž cílem je založení kynologického klubu v Brništi.

EKOKROUŽEK, AGROKROUŽEK 2 (Číslo projektu : OLP/3491/2016)

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro místní mládež, která se v Brništi začala rozvíjet v březnu 2013 a trvá do dnes.

ROK 2015

EKOKROUŽEK (Číslo projektu: OPL/1371/2015)

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy pro místní veřejnost, která se v Brništi začala rozvíjet v březnu 2013 a která trvá dodnes. Nese zažitý název „Ekokroužek“. Do této činnosti patří pravidelný kroužek pro místní děti zaměřený na ekologickou výchovu, tvořivé a relaxační „večery“ pro místní veřejnost, exkurze a výlety s environmentálním zaměřením pro celou rodinu a dopolední dílny pro celou rodinu.

ROK 2014

INTERAKTIVNÍ EXPOZICE KULTURNÍ KRAJINA (Číslo žádosti: 0962.00/090913/CZ.4/1/06)

Partneři projektu:

        

Cílem projektu je vytvoření interaktivní naučné expozice o kulturní krajině Podralska. Tato expozice bude doplněním naučné herny ekologického informačního centra v Brništi. Hlavním cílem expozice je představit krajinu Podralska jako celek utvářený dlouhodobou činností člověka, témata k ochraně přírody a krajiny a vliv člověka na životní prostředí, kde žije a které tvoří.

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE,  ERDF, ČESKO-SASSKÉ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE A FONDU MALÝCH PROJEKTŮ ER NISA.
    

 

VÝUKOVÁ ZAHRADA EKOCENTRA BRNIŠTĚ (Číslo projektu: 100196287)

Partneři projektu: