Projekty

ROK 2017

"Užitkové rostliny a jejich využití – děti poznávají regionální koloběh surovin v přírodě /Nutzpflanzen und deren Verwendung – Kinder erforschen regionale Kreisläufe in  Der Natur, č.ž. 100279664."

            

PARTNEŘI PROJEKTU

Leadpartner: Podralský nadační fond ZOD
PP001: Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V.                                

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU

1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

 

CÍLE A VÝSLEDKY PROJEKTU

1. Zvýšení vzdělanosti o životním prostředí, regionálních produktech a ekologicky šetrném způsobu života.

2. Vznik přeshraničních pedagogických materiálů pro MŠ a ZŠ.

3. Navázání kontaktů a mezi českými a německými dětmi, pedagogy a školami

4. Posílení povědomí o významu a lepším využití regionálních produktů.

 

ROK 2016

 

"Řemesla našeho regionu, přeshraniční setkávání/ Handwerke unserer Region, grenzüberschreitende Begegnungen, r.č. ERN-0151-CZ-01.03.2016 "

1.4. 2016 – 30. 12. 2016

PARTNEŘI PROJEKTU

Podralský nadační fond ZOD a MGH Neukirch e.V.

PROJEKT BYL PODPOŘEN

Více informací ZDE.  http://ern.cz/index.php?D=245

 

"Enviromentální vzdělávací programy 2"

Číslo projektu : OLP/4937/2016

Oblast podpory : Životní prostředí a zemědělství

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro mateřské a základní školy. Ekocentrum Brniště má vyvinuto 14 vzdělávacích programů pro MŠ a ZŠ. Provoz těchto EVVo programů je bez dotační podpory ve ztrátě. o tyto programy je dlouhodobý velký zájem ze stran škol, zejména českolipského okresu. Cílem tohoto projektu je prostředky na materiál a externí odborné lektory podpořit jejich dlouhodobé fungování a provoz.

 

"Relaxační a tvořivé večery 2"

Číslo projektu : OLP/4936/2016

Oblast podpory : Životní prostředí a zemědělství

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro místní veřjnost, která se v Bništi začala rozvíjet v lednu 2014 a která trvá dodnes. Nese název "relaxační a tvořivé večery"jde o aktivity s enviromentálním zaměřením pro celou rodinu.Mezi pravidelnou činnost s místní veřejností řadíme i 1 regionální akci zejména pro místní veřejnost, jejímž cílem je založení kynologického klubu v Brništi.

 

"Ekokoružek, agrokroužek 2"

Číslo projektu : OLP/3491/2016

Oblast podpory : Životní prostředí a zemědělství

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro místní mládež, která se v Brništi začala rozvíjet v březnu 2013 a trvá do dnes.

Cílová skupina :

 

ROK 2015

 

"Ekokroužek"

Číslo projektu: OPL/1371/2015

Popis projektu

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy pro místní veřejnost, která se v Brništi začala rozvíjet v březnu 2013 a která trvá dodnes. Nese zažitý název „Ekokroužek“. Do této činnosti patří pravidelný kroužek pro místní děti zaměřený na ekologickou výchovu, tvořivé a relaxační „večery“ pro místní veřejnost, exkurze a výlety s environmentálním zaměřením pro celou rodinu a dopolední dílny pro celou rodinu.

Cílovou skupinou této ekologické výchovy a osvěty jsou:

-děti z Brniště a přilehlých vesnic

-rodiny s dětmi

-místní veřejnost (region Podralsko)

Ekocentrum v Brništi je svou činností zaměřeno v prvé řadě na osvětu v oblasti ochrany životního prostředí, krajiny a zemědělství, environmentální vzdělávání pro školy a mateřské školy z regionu a Libereckého kraje, podporu komunitního života v Podralsku, vedení diskuze celospolečenských témat a problémů v Mikroregionu Podralsko, další vzdělávání dospělých a pedagogů, přeshraniční spolupráci s německými organizacemi zabývajícími se EVVO a ochranou přírody, nebo budováním kulturních a společenských hodnot.

 

 

ROK 2014

 

"Expozice"

Základní informace o projektu "Interaktivní expozice kulturní krajina".
Číslo žádosti: 0962.00/090913/CZ.4/1/06

PARTNEŘI PROJEKTU:

Leadpartner: Podralský nadační fond ZOD
PP002: Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V.  mit deutsch - tschechischem Informations- und Begegnungszentrum
 
        

 

Hlavní cíle:

- Cílem projektu je vytvoření interaktivní naučné expozice o kulturní krajině Podralska. Tato expozice bude doplněním naučné herny ekologického informačního centra v Brništi. Hlavním cílem expozice je představit krajinu Podralska jako celek utvářený dlouhodobou činností člověka, témata k ochraně přírody a krajiny a vliv člověka na životní prostředí, kde žije a které tvoří.

- Slavnostní otevření expozice.

- Návštěvy expozice školními skupinami z ČR a DE .

- Malý mezinárodní workshop pro děti z ekokroužků českého a německého.

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE,  ERDF, ČESKO-SASSKÉ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE A FONDU MALÝCH PROJEKTŮ ER NISA.


    

 

"Výuková zahrada Ekocentra Brniště"

Číslo projektu: 100196287

PARTNEŘI PROJEKTU:

Leadpartner: Podralský nadační fond ZOD

PP002: Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V.  mit deutsch - tschechischem Informations- und Begegnungszentrum