O nás

 

Poslání

Naším posláním je primárně podpora a realizace projektů v oblasti:

Svojí činností nadační fond přispívá ke svébytnému, živoucímu a unikátnímu charakteru Podralska, jakožto místu pro plnohodnotný život všech občanů. Poslání je realizováno za spolupráce se zakladatelem ZOD Brniště, s místní veřejnou správou, občany, místním podnikatelským i neziskovým sektorem.

 

Vize

 

Zřizovatel

Podralský nadační fond ZOD byl založen podpisem nadační listiny dne 16. září 2008 a vznikl zápisem do nadačního rejstříku dne 4. listopadu 2008.

Zřizovatelem Podralského nadačního fondu ZOD je Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Brništi.

 

Lidé

Správní rada:

 

Tým: