Poděkování

Děkujeme všem dárcům, partnerům, sponzorům a vybraným dodavatelům za podporu, jež se nám z jejich strany dostalo. Především děkujeme následujícím největším dárcům:

Onlio, a.s.

Dodávka webu www.podralsko.cz, hosting, rozvoj a provoz webu.

ZOD Brniště a.s.

Průběžné finanční příspěvky na realizaci jednotlivých projektů.

Ing. Petr Kubíček

Finanční dar do zahájení aktivit nadačního fondu.

Ing. Peter Sklenár

Finanční dar do zahájení aktivit nadačního fondu.