Nabídka Ekocentra

Nabídka Ekocentra Brniště pro děti i dospělé.

Ekokroužek

Ekokroužek je primárně určen dětem na prvním stupni ZŠ. Otevírá dětem ekologická témata hravou formou, učí je aktivnímu přístupu k životnímu prostředí a odpovědnosti za své chování k přírodě. Poznáváním přírody, okolí našeho domova, životním prostředím, krajinou, stejně jako poznáváním nás samých, naší kultury, zvyků, tradic a zemědělství se snažíme v dětech upevnit vztah k domovu. Učení je doplněno výtvarnými i pohybovými aktivitami. V rámci ekokroužku jsou pořádány také exkurze, kdy se doprava řeší autobusem.

Aktuální program ekokroužku naleznete ZDE.

Relaxační a tvořivé večery

Relaxační a tvořivé večery jsou určeny dospělým, kteří mají chuť se setkávat s přáteli a přitom si něco zajímavého vytvořit nebo se něco dozvědět. Témata budou různá a rozmanitá. Čas není závazný. Od 16 do 18hod můžete kdykoli přijít a zase odejít, podle svých možností. Konají se jednou za 14 dní ve čtvrtek v Ekocentru, není-li  uvedeno jinak.

Aktuální přehled naleznete ZDE.

Semináře pro pedagogy

Enviromentální vzdělávání: Přírodovědně-pedagogické semináře pro vychovatele a pedagogy.

Srdečně zveme učitele ZŠ a MŠ, vychovatele a pedagogy volnočasových a mimoškolních aktivit k účasti na vzdělávacích workshopech v Ekocentru Brniště. Pokud  máte zájem zúčastnit se některého nebo více z níže uvedených seminářů, prosím kontaktujte nás a objednejte se. Těšíme se na Vás!

Na konci každé akce, bude účastníkům předán certifikát.

Aktuální přehled seminářů naleznete ZDE.

Přednášky

Na přednáškách a seminářích se probírají témata odpadového hospodářství obcí, krajiny a zemědělství v příhraničním regionu Podralsko a Hornolužicko. Kromě těchto témat jsme v Ekocentru měli také například houbové přednášky s Ing. Jabloňským o pěstování hub.

Aktuální přehled přednášek naleznete ZDE.

Výukové programy

Programy rozvíjejí vztah k místům, kde žijeme. Kladou důraz na pochopení vlivu člověka na životní prostředí a zapojují děti do ochrany a obnovy kulturního a přírodního bohatství našeho kraje.
Součástí všech programů jsou také tvořivé, pohybové a prožitkové činnosti.
Aktivity v rámci česko-německé spolupráce budují v dětech respekt a pochopení jiných kultur, ale především myšlenky sdíleného přírodního bohatství. Rozvíjejí klíčovou kompetenci občanskou, stejně jako kompetenci řešení problémů, korespondují s výchovnými cíli v průřezových tématech „Osobnostní a sociální výchova,“ „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,“ „Multikulturní výchova“ a samozřejmě „Environmentální výchova.“


Přehled výukových programů nalezneme ZDE.

Baby klub Hastrmánek

Cílem klubu je sdružování rodin s dětmi předškolkového a školkového věku. Rádi bychom poskytli nejen zázemí (veřejný a bezpečný prostor) pro tyto rodiny, ale také pro ně chceme vytvářet inspirativní program pro smysluplně strávený volný čas, a to například volnočasovými aktivitami pro děti nebo přednáškami a workshopy výukového typu pro rodiče s malými dětmi a na rodičovské dovolené. Zaváděním chybějících aktivit v místní obci bychom rádi posunuli hranice kvality života dětí a jejich rodičů.

Aktivity klubu naleznete ZDE